1

Pension

Sådan får du fremover pensionsnyt og gode råd

Nu laver vi plads til endnu flere nyheder, gode råd og medlemshistorier til dig. Læs, hvordan du fremover nemt holder dig opdateret.

Hvorfor egentlig vente på næste version af ditPKA? Hvorfor ikke få nyheder, som passer til dig – lige når det passer dig?

Det kan du nu!

I det splinternye nyhedsunivers på pka.dk får du løbende nyheder, gode råd og medlemshistorier i stedet for at vente på at modtage medlemsbladet ditPKA tre gange om året.

Det betyder også, at dette er sidste udgave af ditPKA, som velfortjent bliver sendt på pension efter cirka 30 år med nyheder om din pensionsordning.

Du vil stadig høre fra os med gode råd og anbefalinger, som du er vant til – det ændrer vi ikke på.

Tilmeld dig – så får du de bedste anbefalinger

Pension skal være let at gå til. Og pension er sikkert ikke det første, du tænker på, når der sker ændringer i dit liv. Det er helt naturligt.

Vi vil gerne gøre det så let som muligt at få den pension, du har brug for.

Derfor kan du nu tilmelde dig vores nye service, hvor vi holder øje med alt det vigtige for dig. Når vi kan se ændringer, der påvirker din pension og forsikringer, får du besked – og enkle anbefalinger til, hvad du skal gøre.

Det kan fx være, hvis der sker ændringer i din løn eller jobsituation.

Jo mere, vi kender til dine ønsker, jo bedre kan vi rådgive dig. Derfor kan du som en del af servicen holde os opdateret én gang om året – om nyt i dit liv og de tanker, du har om den nærmeste fremtid. Så sørger vi for at give dig gode råd og anbefalinger til, hvordan du sikrer dig og din familie bedst muligt.

Ja tak, tilmeld mig

Find seneste nyt direkte i dit Facebook-feed

Hvis du er glad for gode råd og medlemshistorier, kan du følge med på vores Facebook-side ’PKA’. Så ser du historierne direkte i dit Facebook-feed – og du er altid opdateret med seneste nyt.

Det kan fx være gode råd til at spare mere op og få endnu mere ud af din pension, hjælp til at få et bedre overblik eller inspiration fra andre medlemmer, der har stået i samme situation som dig.

Følg PKA på Facebook

2

Ny kontorente

Din opsparing vokser med 5 % i 2022

I 2022 vokser din pensionsopsparing mere end sidste år, fordi kontorenten bliver sat op.

Kontorenten bliver sat op til 5 % før skat i 2022. Det er mere, end du fik i 2021, og derfor får du ekstra penge på din pensionsopsparing.

2021 var et godt år for din pension

Kontorenten for 2022 stiger til 5 %, fordi 2021 har været et godt investeringsår, hvor pensionskasserne har skabt et højt afkast. Renteniveauet er også steget, og investeringsporteføljen i pensionskasserne er velbalanceret og robust med investeringer i fx aktier, obligationer, ejendomme og vindmøller. Det giver mulighed for at lade pensionsopsparingerne vokse mere.

Høje afkast giver en god rente på din pension

Kontorenten er den årlige rente, du får på din pension. Kontorenten fastsættes for ét år ad gangen, og sikrer dig en forudsigelig og stabil udvikling i din pensionsopsparing. Afkastet på investeringer går op og ned. I år med høje afkast lægger vi til side til år med lavere afkast. På den måde vokser din pension støt og sikkert med kun små udsving igennem årene – og de sidste 8 ud af 9 år har du fået omkring 5 % i kontorente.

Hør medlemschef Maybritt Mørch og aktuar Nicolai Maltesen fortælle om kontorenten og forklare, hvordan vi fastsætter den

Spar mere op og få råd til dine drømme

En ekstra indbetaling på din pensionsopsparing giver dig et større økonomisk råderum, når du går på pension, og større fleksibilitet til at beslutte, hvordan du trapper ud af arbejdslivet.

Selv mindre ekstra indbetalinger gør en stor forskel – takket være den gode, stabile rente, du er sikret i PKA. Er du fx 47 år, kan 500 kr. ekstra om måneden samlet give dig 142.000 kr. mere i pension.

I 2022 får du 5 % i rente på hele din opsparing* – uanset om aktiemarkedet svinger. Og så får du fradrag af hele beløbet, du sparer ekstra op, så du betaler mindre i skat. I 2022 kan du indbetale og få fradrag for op til 59.200 kr. på en ratepension.

Kom i gang med at spare ekstra op

* Er du farmakonom, får du 1,5 % i rente i 2022.

Kontorente giver dig fordele hele livet

Du får glæde af, at du sammen med de øvrige PKA-medlemmer bidrager til en bæredygtig udvikling, mens du sparer op. Det er ikke nødvendigt at reducere din investeringsrisiko, når du nærmer dig pensionen, fordi du er en del af et stort fællesskab, der tilsammen kan opretholde fx en høj del af investeringerne i aktier. Derfor risikerer du heller ikke at miste en del af din opsparing på grund af et negativt investeringsafkast, når du kommer tættere på pensionsalderen.

Når du er gået på pension, bliver din pensionsopsparing fortsat investeret og får tilskrevet renter. Det giver forudsigelige udbetalinger fra år til år, og du kender i store træk dit økonomiske råderum.

Hele livet kan du altså være sikker på, at høje afkast kommer dig til gode.

Log på og se dine pensioner i PKA

Fordele ved kontorente

 • Kontorenten fastsættes for ét år ad gangen, så du ved, hvad du får det kommende år, uanset hvad afkastet bliver
 • Din pensionsopsparing bliver ikke påvirket voldsomt af aktiemarkedernes udsving
 • Fællesskabet investerer sammen – det giver fordele til dig hele livet
 • Din pension vokser hele livet – også når du er gået på pension

Fortsat 1,5 % i rente til Farmakonomer

Der er stadig et løbende arbejde med at stabilisere pensionerne efter tidligere års udvikling, og derfor forbliver kontorenten på 1,5 % i 2022, for de medlemmer, der har et betinget garantiniveau.

Som alle Farmakonomer er informeret om, arbejder Pensionskassen for Farmakonomer i øjeblikket henimod at stemme om en fusion med Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer til april 2022. Hvis fusionen bliver gennemført, vil det forventeligt påvirke Farmakonomernes investeringsmuligheder, og dermed på sigt også kontorente-niveauet, i en positiv retning.

Kontorenten i 2022 – så meget får du

 • 5 % før skat i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.
 • 1,5 % før skat for medlemmer med et betinget garantiniveau og 0,32 % før skat for medlemmer med et ubetinget garantiniveau i Pensionskassen for Farmakonomer.
 • 1,5 % før skat for medlemmer i PKA+.
3

Seniorliv

Lisbeth og Erik bor sammen med 60 andre

Christine Feldthaus besøger PKA’s seniorbofællesskab Kamelia Hus for at tale med Lisbeth og Erik om, hvordan det er at bo under samme tag som 60 andre seniorer.

Da Lisbeths mand Erik foreslog Lisbeth, at de skulle flytte i bofællesskab i København, takkede hun straks nej. Men efter noget tid fik han alligevel overtalt hende til at prøve, og i dag vil hun ikke undvære det.

Men hvorfor overhovedet flytte ind i et bofællesskab med 60 andre seniorer, når man i mange år har boet i hus eller lejlighed, hvor man kunne få tingene på præcis den måde, man ønsker det?

Lisbeth og Erik er ikke i tvivl: Fællesskabet.

En ny måde at bo sammen på

Et seniorbofællesskab er en helt ny måde at bo på – et sted hvor man kan være sig selv, men aldrig behøver at være alene. Kamelia Hus er fuld af inspirerende rammer til at lave alverdens aktiviteter og vælge fællesskabet til. Der er morgenmadsklub, havegruppe, fællesspisning, læseklub, musikklub, filmaftener, fodbold på storskærm, strikkeklub og meget mere.

Lisbeth og Erik værdsætter fællesskabet, men understreger også: ”Det gode seniorbofællesskab kommer ikke af sig selv. Det er stenhårdt arbejde,” siger Erik og smiler: ”Men udbyttet er det hele værd.”

De har en aktiv hverdag og gode naboskaber og venskaber, som Lisbeth er overbevist om holder dem friske: ”Det er vigtigt at være et sted, hvor du kan være sammen med andre mennesker, blive klogere, blive inspireret og komme ud af huset, så du ikke ’luller hen’,” siger Lisbeth.

For Lisbeth og Erik er seniorbofællesskabet også en måde at forsikre hinanden på, så den ene ikke bliver alene.

Hør om Lisbeth og Eriks hverdag i seniorbofællesskabet

”Vi har givet hinanden en social forsikring ved at bo i bofællesskab.”

Få inspiration til dit seniorliv

Christine Feldthaus tager i vores miniserie om seniorliv ud og besøger medlemmer for at blive inspireret  til et godt og aktivt seniorliv – og hun mærker på egen krop, hvad det indebærer at udleve PKA-medlemmernes drømme.

Se eller gense første afsnit om Charlotte, der bor på et nedlagt landbrug lidt udenfor Næstved. Sammen med sin mand Stig boltrer hun sig på 20 hektar jord med skov, fiskesø, utallige dyr, å med ørred, værksted, traktor og maskiner til både det ene og det andet. En barndomsdrøm, der nu er hendes hverdag.

I andet afsnit kan du møde Birgitte, som har sit eget Bed & Breakfast i Nordjylland. Birgitte elsker at byde nye gæster velkomne og høre deres historie.

Serien berører også, hvordan det bliver muligt at udleve drømmene for seniortilværelsen. For nogle kan det lade sig gøre, fordi de gennem livet har truffet aktive valg om fx at spare ekstra op. For andre har det handlet mere om at turde at springe ud i at gøre lige præcis de ting, de drømmer om.

4

Ansvarlige investeringer

Din pension bidrager til en grøn fremtid

Vindmølleparker og solcelleparker er blandt de klimavenlige investeringer, din pension er investeret i. Investeringer, der både giver godt afkast til din pension og skubber verden i en mere bæredygtig retning.

Med din pension i PKA er du med til at løse nogle af de store udfordringer i verden – og samtidig få et godt afkast ud af det.

Din og de 335.000 andre medlemmers pension er investeret i blandt andet vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til Paris-aftalen fra COP21-klimakonferencen.

"I PKA er mere end 10 % af medlemmernes formue investeret i aktiver, der fremmer den grønne omstilling. Vi kan se, at investeringerne ikke kun skaber gode afkast, men også bidrager til at gøre verden til et grønnere og mere bæredygtigt sted," fortæller Jon Johnsen, administrerende direktør i PKA.

Så grøn er din pension

Vidste du, at…

 • efter 5 års opsparing har du investeret ca. 18.750 kr. i grønne investeringer?
 • efter 40 års opsparing har du investeret ca. 214.300 kr. i grønne investeringer?

Ansvarlige investeringer – vejen til gode og robuste pensioner

De grønne investeringer har vist sig at være gode investeringer. Siden PKA i 2011 foretog sin første klimarelaterede investering i Anholts havvindmøllepark, har investeringer i klimaprojekter givet et årligt afkast på ca. 9 %. En af disse investeringer er Walney havvindmøllepark i England, der leverer strøm til 2,2 mio. husstande – og giver et godt afkast til din pension.

Også ude i verden bliver der lagt mærke til PKA som en stærk og aktiv klimainvestor. Takket være vores mangeårige og stærke internationale samarbejder med fokus på ansvarlige investeringer og grøn omstilling var administrerende direktør Jon Johnsen inviteret til at deltage ved et klimatopmødet COP26 i Glasgow i november 2021.

I 2021 investerede PKA-medlemmerne tilsammen 35,4 mia. kr. i klimaet. Det svarer til mere end 10 % af pensionskronerne. Vi har en målsætning om, at vi senest i 2025 har investeret 50 mia. kr. i grønne investeringer. Det er ikke kun havvindmølleparker, vi ser potentiale i – senest har vi investeret i en innovativ grøn batterivirksomhed.

”PKA-medlemmerne skal være stolte over hver måned at indbetale til en pension, der er med til at flytte os i den rigtige retning mod at kunne indfri målet fra Paris-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader,” siger Jon Johnsen.

De grønne investeringer og klimarelaterede tiltag er ikke kun med til at afhjælpe en stor samfundsmæssig udfordring, men skaber samtidig gode afkast til medlemmerne og sikrer pensionsopsparingerne mod de risici, som klimaforandringerne medfører.

Vi er en aktiv investor

Når vi investerer i et selskab, holder vi øje med, at selskabet følger vores etiske retningslinjer. Gør selskabet ikke det, kommer det på vores observationsliste, og vi går i dialog med selskabet.

Hvis et selskab ikke viser tegn på forbedring over tid, bliver aktierne i selskabet solgt, og selskabet bliver sat på negativlisten.

Se vores observationsliste og negativliste

5

Generalforsamling 2022

Sæt X i kalenderen

Generalforsamlingerne er medlemsdemokratiets absolutte højdepunkt, hvor medlemmer, delegerede og bestyrelser mødes for sammen at se tilbage på året, der gik, men også for at tale om fremtiden og udviklingen i pensionskasserne.

Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen til årets generalforsamling i din pensionskasse. Du vil få nærmere oplysninger om årets generalforsamlinger på pka.dk og på vores sociale medier.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingerne – du skal blot huske at tilmelde dig, når vi åbner for tilmelding. Det er kun de delegerede, som har stemmeret på generalforsamlingerne.

I Pensionskassen for Farmakonomer har alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, stemmeret.

Datoer for generalforsamlinger

 • Pensionskassen for Farmakonomer – onsdag d. 20. april 2022
 • Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale – tirsdag d. 26. april 2022
 • Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer – onsdag d. 27. april 2022
 • Pensionskassen for Sundhedsfaglige – fredag d. 29. april 2022

Har du spørgsmål til årets generalforsamlinger, er du velkommen til at skrive til delegeret@pka.dk.

Stil forslag til generalforsamlingen

Har du forslag til emner på årets generalforsamling? Så skal du i kontakt med en delegeret i din pensionskasse. Det er nemlig kun de delegerede i pensionskassen, der kan sætte et punkt på generalforsamlingens dagsorden. Forslaget skal været modtaget skriftligt hos PKA fra en delegeret senest d. 1. februar 2022.

Skriv til os på delegeret@pka.dk eller ring på 39 45 45 28, hvis du vil i kontakt med en delegeret for at få et punkt på dagsordenen.

Særligt for Pensionskassen for Farmakonomer

I Pensionskassen for Farmakonomer kan alle medlemmer stille forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget hos pensionskassen senest to uger før generalforsamlingen. Du kan med fordel stille forslag i god tid, så bestyrelsen kan nå at tage stilling til forslaget – på den måde kan bestyrelsens kommentarer offentliggøres sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen.

Forslag skal sendes til receptionpka@pka.dk. Du kan også ringe til os på 39 45 45 28, hvis du vil drøfte et forslag med os, inden du stiller det.

Valg til bestyrelserne

Der skal vælges nye medlemmer og suppleanter til pensionskassernes bestyrelser på generalforsamlingerne i 2022.

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

I faggruppen Socialpædagoger skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem. Opstillingsfristen er senest d. 1. marts 2022. Du opstiller ved at skrive til bestyrelser@pka.dk. Du vil efterfølgende få mulighed for at lave en præsentation af dig selv, som kommer med ud i generalforsamlingsmaterialet til medlemmerne.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

I faggruppen ergoterapeuter skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

I faggruppen fysioterapeuter skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem. Opstilling kan ske frem til generalforsamlingens afholdelse d. 29. april 2022. Du kan allerede nu skrive til bestyrelser@pka.dk og orientere om dit kandidatur.

Ønsker du at udarbejde en præsentation af dig selv, skal du oplyse dette på ovenstående mail senest d. 1. marts 2022. Så får du mulighed for at lave en præsentation af dig selv, som kommer med ud i generalforsamlingsmaterialet til medlemmerne.

6

Spørg PKA

”Hvad er forskellen på livslang pension, aldersopsparing og ratepension?”

Vores rådgivere får mange gode spørgsmål fra medlemmerne. Her er et af de oftest stillede spørgsmål. Og du får naturligvis svaret med i købet.

Spørgsmål:

”De mange begreber og pensionstyper kan let forvirre mig. Hvad er forskellen på livslang pension, aldersopsparing og ratepension?”

Svar:

Som medlem i PKA betaler du hver måned via din arbejdsgiver til tre forskellige pensionstyper: Livslang pension, forhøjet alderspension og aldersopsparing.

 • Livslang pension er et beløb, du får resten af dit liv, fra du går på pension. Du skal betale skat af udbetalingerne – til gengæld betaler du ikke skat af indbetalingerne, mens du sparer op.
 • Forhøjet alderspension er en udbetaling, du kan vælge at få de første 10 år, du er på livslang pension. Du skal betale skat af udbetalingerne – til gengæld betaler du ikke skat af indbetalingerne, mens du sparer op. Indbetalingerne tæller med i loftet for, hvor meget du må indbetale til ratepension.
 • Med aldersopsparing får du løbende skattefrie udbetalinger og har derudover et beløb til rådighed, som du kan få udbetalt på én gang eller i mindre portioner – mindst 10.000 kr. ad gangen – efterhånden, som du får brug for pengene. De penge, du lader stå på din aldersopsparing, får du fortsat renter af. Udbetalingen af din aldersopsparing bliver ikke modregnet i din folkepension.

Ratepension er for dig, der vil indbetale ekstra til pension. Når du går på pension, får du en ekstra udbetaling hver måned i mindst 10 år i supplement til din pensionsudbetaling fra PKA. Du kan også bruge ratepensionen, hvis du vælger at trappe gradvist ud af arbejdsmarkedet. Ratepension er derfor en fleksibel opsparing.

Du skal betale skat af udbetalingerne, men du får fradrag for dine indbetalinger og sparer derfor skat her og nu. I 2022 kan du indbetale op til 59.200 kr. i alt på ratepensioner og forhøjet alderspension og få fradrag for indbetalingerne. Hvis du dør, før du har fået udbetalt hele ratepensionen, bliver pengene udbetalt til dine nærmeste pårørende eller den/dem, du har valgt.

Læs mere om fordelene ved ratepension

Har du spørgsmål, eller vil du have rådgivning om din situation, kan du ringe på 39 45 45 40 eller chatte med en rådgiver på pka.dk/kontakt.